Доставка

  

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Saint.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и лице за контакти, което да приеме и да заплати поръчаните продукти, ако са поръчани с опция за заплащане при доставка. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

 

Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението ѝ ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден.

 

Saint.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си за доставка.

 

Saint.bg се задължава да опакова подобаващо продуктите и услугите и да осигури предаването на придружаващите ги документи. Потребителят се задължава да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, веднага след получаване на пратката. В случай, че има несъответствия, скрити дефекти или липси, потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл. 125 от Закона за защита на потребителите. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, потребителят трябва да се обърне към куриера, който трябва да състави протокол за увредена пратка. В момента на доставката потребителят получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол (гаранционна карта).