Общи условия

Общи условия

Уважаеми потребители, настоящите общи условия дават информация за правата и задълженията ви при използване на информацията и услугите в сайта. Всеки потребител, работещ със сайта се счита обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в сайта до напускането му.

Уведомяваме ви, че сайтът saint.bg е собственост на Сеинт Солюшънс ООД. 

Сеинт Солюшънс ООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия без предварително известие.

 

1. Конфиденциалност на данните

Saint.bg гарантира конфиденциалност на личните данни на своите потребители, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за цели, различни от посочените в сайта, а именно: установяване на контакт с потребителите при уточняване подробности около поръчката и начините за нейната доставка и заплащане. Личните данни, необходими за сключване на сделката и нейното изпълнение се обработват строго поверително и се предоставят само на свързани с доставката лица. Сеинт Солюшънс ООД е вписан като администратор в регистъра на администратори на лични данни в съответствие с Закона за защита на личните данни.

 

2. Регистрация
Регистрацията в сайта не е задължително условие, за да пазаруват потребителите. При извършването на регистрация потребителят получава собствен профил, чрез който може да съхранява историята на своите поръчки и да проследявате техния статус. Чрез регистрацията се избягва повторното въвеждане на данни при последващи доставки, като същевременно регистрацията дава право на натрупване на бонуси при покупки. Saint.bg си запазва правото да прекратява регистрация на потребител, да премахва или редактира съдържание, да отказва достъп или изпълнение на поръчки по свое усмотрение.

 

 

3. Поръчка и цени

При поръчка потребителят посочва основните параметри според дадените в сайта възможности: брой, производител, доставка, цвят, модел и др. Потребителят задължително посочва имена, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от него поръчка, за да може тя да бъде стартирана успешно. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва saint.bg със задължението за изпълнение на поръчката.

Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Saint.bg  се свърже с него по телефон или e-mail.

 

Saint.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставката  да се уточняват по телефон или e-mail, в момента на обработка на поръчката.

 

Указаната цена на всеки продукт е за 1 бр. в лева и включва начислено ДДС. В цената на продукта не се включва стойността на доставката, която допълнително се съобщава на потребителя след посочването на адрес за доставка.

 

4. Доставка

Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Saint.bg на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и лице за контакти, което да приеме и да заплати поръчаните продукти, ако са поръчани с опция за заплащане при доставка. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.

 

Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението ѝ ще започне съответно: в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден.

 

Saint.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

 

Когато доставчикът не може да изпълни задълженията си поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която е следвало да изпълни задължението си за доставка.

 

Saint.bg се задължава да опакова подобаващо продуктите и услугите и да осигури предаването на придружаващите ги документи. Потребителят се задължава да провери съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката, веднага след получаване на пратката. В случай, че има несъответствия, скрити дефекти или липси, потребителят следва да направи рекламация в писмен вид за тях по реда на чл. 125 от Закона за защита на потребителите. При нарушения във външния вид на стоката, възникнали при транспорта, потребителят трябва да се обърне към куриера, който трябва да състави протокол за увредена пратка. В момента на доставката потребителят получава стоките с прикрепена фактура и приемо-предавателен протокол (гаранционна карта).

 

 

5. Отказ от получаване на пратка

В съответствие със Закона за Защита на потребителите (ЗЗП), всеки потребител има право да се откаже от договора и върне или замени стока закупена от сайта  в рамките на седем работни дни, считани от момента на получаване на стоката, която е упомената в документацията на куриерската компания, с която работи saint.bg Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма наранявания по повърхностите на стоките, да не липсват лицензионните стикери, както и компоненти от стоките в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗЗП.

Единствено при това положение, Saint.bg се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките, не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП чл. 55, ал.6. Връщането на продуктите в този случай е за сметка на потребителя.

 

 

В случай, че потребителят върне стоката в нарушен търговски вид в противоречие с т.5 от настоящите общи условия Saint.bg си запазва правото да реши дали да приеме връщането и/или да задържи сума, която ще бъде съобщена след преценяване на щетите.

 

6. Рекламации

При несъответствие на закупената от потребителя стока, потребителят има право да предяви рекламация в сроковете по ЗЗП, раздел III Рекламации.

Рекламации относно закупените стоки се приемат, ако те са направени своевременно, като Saint.bg се ангажира с вписването им в съответния регистър според член 127, ал.2 от ЗЗП.

 

7. Гаранции

Всички продукти, които се продават през сайта Saint.bg, се възползват от условия за гаранции, съгласно закона (законова гаранция ) и от търговските политики на производителя (търговска гаранция).

 

Почистване от неправилна поддръжка (замърсяване, натрупана прах, заливане на продукта и др.) не са включени в гаранцията.

 

В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта за търговска гаранция от производителя, той се обръща директно към сервизите, посочени в нея.

 

8. Права на интелектуална собственост

Уважаеми потребители, наличният софтуер от сайта, визията, както и целият снимков материал са предмет на авторско право. Използването на текст или снимки от сайта е допустимо в случай, че не се нарушава Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Потребителите на сайта нямат право да копират, разпространяват или ползват текстове, картини, образи или части от сайта, без изрично разрешение от Сеинт Солюшънс ООД.Всички използвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

 

 

9. Ограничения

Сеинт Солюшънс ООД декларира, че не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя.

 

Сеинт Солюшънс ООД не носи отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си по поради настъпване на форсмажорни причини.

 

Внимание! Моля, прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този сайт. Използването на този сайт означава, че приемате безусловно настоящите условия.